Cəfərov Haqverdi İsmayil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Böyük-Qarabulaq kəndi   
Təvəllüdü 01.05.1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (BDU), Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.02

Biofizika

Yaşanır və konservləşdirilmiş toxumalarında fiziki və kimyəvi dəyişikliklər

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.02

Biofizika

İzolə olunmuş yaşanır toxumalarında lipid peroksidləşməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

198

 

110

 

78 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

32

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Mitoxondrilərın xarici membranlarının hüceyrələrin ölümündə rolunu müəyyən edilmişdir.

Lipidlərin sərbəst-radikallı oksidləşməsinin fotoreseptorların fəaliyyətində rolunu müəyyən edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Джафаров А.И., Гулиева Э.М. Перекисное окисление липидов наружных и внутренних мембран. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1985, т.98, №10, стр. 433-436

2. Джафаров А.И. Влияние стимуляции зрительной коры на перекисное окисление липидов в сетчатке. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1987, №3, стр. 289-292

3. Гусейнов Т.М., Насибов Э.М., Джафаров А.И. Регуляция пероксидального окисления липидов биомембран и активность глютатионпероксидазы. Биохимия, 1990, т.55, №3, стр.595-602

4. Джафаров А.И., Магомедов Н.М. Изучение антиоксидативной роли мелатонина в свободно-радикальном окислении сетчатки. Биофизика, 1990, №2, стр. 250-255

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin üzvü

2. Rusiya Biofizika Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

1991-1998 illər – professor, İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının müdiri, BDU;

1998-2000 illər  – professor, Molekulyar biologiya kafedrasının müdiri, Çanaqqala Universiteti, Türkiyə

2002-2008 illər – professor, kafedra müdiri, Biokimya və Biofizika Beynəlxalq Universiteti

2016-cı ildən AMEA Fizika Institutunda magistrlərə mühazirə oxuyur 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Biofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan, Bakı ş., Zahid Xəlilov küç. ev 117 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3731430 
Ev tel. (+994 12) 4320075 
Faks  
Elektron poçtu cafarov.haqverdi@mail.ru