Əliyeva Kübra Muxtar qızı

 

Anadan olduğu yer Ağdam rayonu   
Təvəllüdü 04.08.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu (indiki ADMİU), Mədəni-maarif fakültəsi
Elmi dərəcəsi Sәnәtşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad"Azərbaycanın xovsuz xalçaları" 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 
XVI-XVII əsr Təbriz xalça məktəbi və onun Yaxın və Orta Şərq xalçaları ilə əlaqəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200-ә yaxın elmi әsәr, 8 monoqrafiya

 

100-dən artıq elmi məqalə
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  • "Azərbaycan xovsuz xalçaları – 1988."
  • "Xalı və xalçaçılıq terminləri lüğəti – 1998."
  • "(R.Əfəndiyevlə müştərək), 16-17 əsr Təbriz xalça məktəbi və onun Yaxın və Orta Şərq xalça sənəti ilə əlaqəsi – 1999."
  • "Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı – Eldəniz İbrahimov – Bakı – 2007."
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası «İncəsənət tarixi» kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  Əmək veteranı medalı - 1989 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Memarlıq və incəsənət İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5371051   
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aliyeva_kubra@mail.ru