Yer Elmləri Bölməsinin fəlsəfə doktorları

Qasımova Reyhan Cavad qızı