Qaramollayeva Samirə Asəf qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 18.01.1975
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi “Xəzər”  Universiteti
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


5603.01

Beynəlxalq hüquq

“Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr dövründə uşaq hüquqlarının müdafiəsi (Dağlıq Qarabağ timsalında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 6


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.       Защита детей от последствий вооруженных конфликтов. Дирчялиш-XXI яср, 2010, № 139-140, с.206-212

2. Silahlı münaqişələr hüququnun prinsiplərinə dair. AMEA Məruzələr, 2009, № 3, s.178-185

3. Uşaqların silahlı münaqişələrin nəticələrindən müdafiəsi. AMEA Xəbərlər, (tarix, fəlsəfə, hüquq). 2009, № 12, s.381-388

4.       Дети жертвы вооруженных конфликтов. Дирчялиш-XXI яср, 2010, № 141-142, с.312-320

5.       Защита детей от последствий вооруженных конфликтов. Эянъ Алимлярин Республика Инноватив Идейа Йармаркасы, 18-23 нойабр 2010, с.116-120

6.       Международные правовые нормы, регулирующие защиту права человека в период вооруженных конфликтов. «Право и Политология» периодический журнал, Тбилиси, 2010, № 15, с.28-42

7.       History of Development of Concepts of Human Rights and Rights of Child. Rule of Law and Development. Beijing.2012 s.284-285

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu,  H. Cavid 33
Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 537 20 80; 537 20 73
Mobil tel. (+994 50) 3509491 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 537 20 79
Elektron poçtu Info@ihr-az.org