Adilov Nadir Adil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu
Təvəllüdü 09.06.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Universiteti
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı12.00.10

Beynəlxalq Hüquq

İnsan Hüquqları sistemində uşaq hüquqlarının müdafiəsi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. «Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında əsasnamə»nin kommentariyası – Redaktor

2. Yuvenal ədliyyə-yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi – Həmmüəllif (monoqrafiya)

3. Uşaq Hüquqları Haqqında 1989-cu il Konvensiyası

4.Uşaq hüquqları sahəsində mühüm beynəlxalq normaların ümumi xarakteristikası

5. Uşaq hüquqlarının müdafiəsinin tarixi aspektləri

6.Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqlarının təsnifatı

7. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin prinsipləri

8. Uşaq Hüquqları Komitəsinin insan hüquqlarının beynəlxalq nəzarət sistemində yeri

9. İnsan hüquqları sistemində uşaq hüquqlarının yeri : beynəlxalq və milli hüquqi aspektlər

10. İnsan hüquqlarının müdafiəsində regional beynəlxalq sənədlərin əhəmiyyəti

11. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

12. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təminatında beynəlxalq nəzarət məsələləri: formalaşma və fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

13. Uşaq hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi sisteminin formalaşdırılması

14. Uşaq hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsinin əsas, spesifik prinsipləri

15. Oбщетеоретические вопросы взаимосвязи между законодательством Азербайджанской Республики и Международными правовыми нормами в области прав детей (человека)

16. Uşaq hüquqlarının qorunması bəşəriyyətin mühüm problemi kimi Müasir Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının qanunvericliyində uşaq hüquqlarının müdafiəsi – nəzəri və praktiki məsələlər (Monoqrafiya – Kitab)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Moskva Dövlət Hüquq Akademiyası və Rusiya Federasiyasının Elmlər Akademiyası tərəfindən nəşr olunan və “Evraziyskiy uridiçeksiy  Jurnal” elmi Jurnalının redaksiya Şurasının üzvü.

2. Rusiya Federasiyasının Avrasiya Hüquq Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

3. Rusiya Federasiyasının Evraziyskiy Advokatura Elmi Hüquq Jurnalının redaksiya Şurasının üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilk Akademiyası, rəhbər kadrların ixtisasartırması kurslarında mühazirəçi 
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının Sədr müavini 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4447426 
Mobil tel. (+994 50) 2333701
Ev tel. (+994 12) 4110567
Faks (+994 12) 5644235
Elektron poçtu nadir.adilov@gmail.com