Balayev Xaqan Əlirza oğlu

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 06.10.1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı23.00.02

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər 

Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında cənublu mühacirlərin iştirakı (1947-1991)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

217 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan elmində ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkülü tarixini araşdırıb, həmçinin ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında cənublu mühacirlərin fəaliyyətini tədqiq edib, Cənubi Azərbaycanda baş vermiş demokratik hərəkatın (1941-1946-cı illər) məğlub olmasının siyasi və geosiyası səbəblərini tədqiq edib. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkülü tarixinə dair. Bakı, 2002, 200s.

2. Azərbaycanlı deputatların Rusiya dövlət dumalarında fəaliyyəti. “Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı, Bakı, 2003

3. Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın (1941-1946-cı illər) məğlubiyyəti: siyasi və geosiyasi səbəblər. “Dünyada yeni inkişaf meylləri və türk dünyası” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun (29-31 may 2009-cu il) materialları. Bakı, 2009

4. Cənubi Azərbaycanda 1941-1946-cı illər demokratik hərəkatının məğlubiyyətinin geosiyasi səbəbləri. “Azərbaycan elmi və gənclik: reallıqlar, perspektivlər və təkliflər” mövzusunda elmi konfransın (7-11 dekabr 2009-cu il) materialları. Bakı, 2009

5. Cənubi Azərbaycandan Azərbaycan SSR-ə mühacirətin (1946-1954-cü illər) siyasi aspektləri. Milli dövlətçilik: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun aspirant və dissertantlarının elmi nəşrləri. Bakı, 2009  

6. Cənublu mühacirlərin Azərbaycana gəlişi (1946-1954-cu illər). “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, Bakı, 2010, №143-144

7. Cənubi Azərbaycandan Azərbaycan SSR-ə mühacirətin (1946-1954-cü illər) hüquqi aspektləri. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, Bakı, 2010, № 147-148

8. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin mühacirətdə fəaliyyəti. “Turan” jurnalı (Türkiyə), 2010, cild 2, sayı7

9. Cənubi Azərbaycandan gəlmiş mühacirlərin Azərbaycan SSR-də əmək fəaliyyəti (1947-1991-ci illər). “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, Bakı, 2010, № 4

10. Cənubi Azərbaycandan gəlmiş mühacirlərin Azərbaycan SSR-in siyasi həyatında iştirakı (1947-1991-ci illər) “Tarix və onun problemləri” jurnalı (BDU), 2010, №4

11. Cənublu mühacirlərin Azərbaycanda təhsili və elmi-pedaqoji fəaliyyəti (1947-1991-ci illər) “Dirçəliş-XXI  əsr” jurnalı, Bakı, 2011, №158-159

12. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin İran Xalq Partiyası ilə birləşməsi. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I elm festivalı”nın(13-15  iyul 2011-ci il) materialları. Bakı, 2011

13. О процессе по обьединению Азербайджанской Демократической Партии и Народной Партии Ирана (1952-1994  гг.). Журнал «Право и политика» (Москва), 2012, № 4

14. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərbi quruculuq siyasəti. “Xəzər-Xəbər” jurnalı, Bakı, 2015

15. Avropa-Mühacirlər-Diskriminasiya. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun İnternet saytının xəbərləri, Bakı, 2015

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 4 il 
Digər fəaliyyəti  18 il 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Siyasi analitika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372076 
Mobil tel. (+994 51) 4042433 
Ev tel. (+994 12) 5398351 
Faks  
Elektron poçtu xaqan28@gmail.com