Sasani Firuzə Lütfulla qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəh., Sabunçu rayonu   
Təvəllüdü 4 avqust 1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

Местоимение в писменных помятниках Азербайджанского языках (XIV-XIX века) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53


1 (tezis), 1 (məqalə) 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Qədim əlyazmalarının oxunmasında ahəng qanunu prinsiplərinin nəzərə alınması haqqında;

2. Türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyası; 

3. Füzulinin azərbaycanca qəzəllərində təsbihlərin leksik-semantik inkişafı;

4. İkidilli lüğətlərdə Azərbaycan türk dili materialı (qədim və orta əsr lüğətləri üzrə);

5. Bird aha “ŋ” fonemi haqqında (“Avesta” əsasında);

6. Dəyərli tədqiqat əsəri –T.Hacıyev “Azərbaycan dili tarixi” əsərində rəy;

7. Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərində türk dilinə münasibəti. Nizami Gəncəvi 870 məcmuəsi.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Nisbi əvəzliklərin tədrisinə dair elmi-metodik məruzə -“Azərbaycan məktbi”, 1983, N4

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dil tarixi və dialektologiya şöbəsi, H.Cavid prospekti 115 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu