İnanc Etibar Səftər oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 08.11.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dillər Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5710.01

Türk dilləri

Azərbaycan dilində fitonimlərin müqayisəli-tarixi araşdırılması, mənşəcə, morfoloji və fono-semantik aspektdə təsnifatı 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Некоторые соображения относительно местоимений в алтайских языках . - Алтай – түркı əлемiнiн алтын бесiгi (Халыкаралык ғылыми-тəжiрибелiк конференция материалдары). Ӧскемен, 2011.

2. Некоторые соображения по поводу этнонима ОГУЗ. -    Международная   тюркологическая конференция (диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков). Казань, 2011.

3. Гомогенные архетипы в тюркских, германских и славянских языках. - Научный журнал Уфимского госуниверситета «Проблемы востоковедения». Уфа, 2012.

4. Слова цветообозначения «черный» и «красный» в славянских и тюркских языках. - «Филологические науки. Вопросы теории и практики».  Тамбов, «Грамота», 2014.

5. The colour term “yellow” in the Turkic and Slavic languages. - “East West” Association for Advanced Studies and High Education GmbH. Vienna, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

ADU, Ümumi dilçilik kafedrasının dosenti - (20 il) 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Dilçilik İnstitutu, Nəzəri dilçilik şöbəsi, Bakı ş., H.Cavid prosp., №115 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 3281929, 

(+994 55) 3281929,

(+994 70) 3281929,

(+994 77) 3281929

Ev tel. (+994 12) 4923451, (+994 12) 4970451  
Faks  
Elektron poçtu etibar-inanc@mail.ru