Əlizadə Tahir Əli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı 
Təvəllüdü 4 mart 1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti (1990-1995) 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.16

Hesablama texnikasının, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi

Ölçü informasiyanın spektral analizinin robastlığını yaxşılaşdıran alqoritmlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

2. Spektral analizin robast texnologiyası (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası.

4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spertal analizi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление. Москва, №11, 2012, с. 15-22.

2. Tехнологии robust-noise мониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских стационарных платформ и эстакад. "Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar" II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 6-7.09.2012.

3. Technologies of robust noise monitoring of the latent period of change in seismic stability of offshore stationary platforms and piers. // Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes. Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, pp. 175-194.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel.  (+994 12) 5390151
Mobil tel. (+994 77) 3530442 
Ev tel. (+944 12) 5303142 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu alizadabaku@gmail.com