Rzayev Asif Hacı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu, Şahtaxtı kəndi 
Təvəllüdü 26.06.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan neft və kimya institutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.06

Məlumatın emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sənayedə)

Ardıcıl vurulmada neft məhsullarının paylanmasını idarə etmənin avtomatlaşdırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

77

 

30

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ştanqlı dərinlik nasosları ilə istismar olunan mədənlər üçün:

 -  məsafədən  avadanlığlarının diaqnostikasını və idarə edilməsini təmin edən yeni nəsil robast noise monitorinq sisteminin yaradılması və eksperimental variantda Bibiheybət neftqazçıxarma obyektində tətbiq edilməsi;

 - yerüstü və yeraltı avadanlıqlarının nasazlıqlarının   dinamometrik və vattmetrik məlumatlar əsasında diaqnostikası üçün identifikasiya prossesinin avtomatlaşdırılma alqoritmlərinin  işlənməsi

Elmi əsərlərinin adları 1. 1. Алиев Т. А., Аббасов А.М., Гулуев Г.А., РзаевА.Г., Пашаев Ф.Г. Позиционно-бинарные и спектральные индикаторы  микроизменений в технических состояниях обьектов контроля // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2009, №3 c 57-69.

  2. Алиев Т. А., Аббасов А.М., Гулуев Г.А., РзаевА.Г., Пашаев Ф.Г. Корреляцинные  индикаторы микроизменений в технических  состояниях обьектов  контроля// Кибернетика  и системный  анализ , Киев, 2009, №4  c 169-178.

3. Г.А.Гулуев, А.Б.Пашаев, Ф.Г.Пашаев, Ас.Г.Рзаев, Э.Н.Сабзиев, Алгоритм определения усилия на шток по потребляемой мощности электропривода во время работы станка качалки Журнал: «Мехатроника,  автоматизация, управление». М. Издательство «Новые технологии»   №11, 2012, с.55-58   

4.Ас.Г.Рзаев Алгоритм  нормализации информации динамограмм до   идентификации    позиционно- бинарной технологией // Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiysının  Xəbərləri. Fizika-Texnika və Riyaziyyat  elmləri  seriyası, Cild  XXXII,N6, 2012  il, s.44-48.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  ARDNŞ –in elm fondunda  “Ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyularının vattmetroqramlarınin robust-noise analizi əsasında yeni nəsil nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemlərinin yaradılması” layihəsinin rəhbəri
Təltif və mükafatları Əməkdə fərqlənmə medalı
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Lab.rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5393798 
Mobil tel. (+994 50) 3305102 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392253 
Elektron poçtu asifrzayev48@gmail.com