Abdullayev Xanmurad Xanbala oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan SSR, Quba rayonu 
Təvəllüdü 09.03.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.01

Sistemli analizç idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Proqramların, onların idarəetmə qrafları üzərində əvvəlcədən seçilmiş yollar üzrə testləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

12

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı 

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 • proqramların testdən keçirilməsi məqsədilə testlərin generasiyası üçün hazırlanmış məqsədyönlü metod
 • qeyri xətti sistem tənliklərin və bərabərsizliklərin həlli üçün evristik alqoritmlərin hazırlanması
 • proqramın idarəetmə qrafı üzərindəki yolların simvollar üzərində yerinə yetirilməsinin denatasion və operasion semantikalarının yaradılması
 • testləşdirmə sisteminin idarə olunması üçün dilin yaradılması
Elmi əsərlərinin adları
 1. Метод автоматизированной генерации тестовых данных. Рига, Тез. докл. Всесоюзной Конференции «Тестирование, верификация и отладка», Том 1, 1986
 2. Отладка программ путем их целенаправленного тестирования и верификации. Киев. Проблемы разработки и внедрения программного обеспечения ЭВМ и систем. Киев: ИК АН УССР, 1988.
 3. Применение символьного выполнения для обеспечения структурной корректности программ. Киев, Тез. докл. VIII Всесоюзного семинара Параллельное программирование и высокопроизводительные структуры (Алушта, 26-30 сентября 1988 г.). ИК АН УССР. 1988.
 4. ТЕСТОР-ФОРТРАН-система тестирования заранее заданных путей управляющего графа программы. Киев, Журнал УСиМ, №5, 1990.
 5. Комбинированный подход к тестированию программ. Винница. Материалы IIМеждународной
  Конференции «Интернет-Образование-Наука-2000». Винницкий ГТУ, Винница, 10-12 октября 2000.
 6. О безопасности передачи данных в распределенных информационных сетях. Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХI, «Информатика и проблемы управле­ния», 2001, №2, с.21-25.
 7. Методы тестирования объектно- ориентированных программ. Баку. Вестник Бакинского Университета, Физико-математические науки, серия №1, 2002.
 8. Автоматизированная генерация тестовых
  данных для некоторого класса программных
  единиц. Воронеж, Прикладные проблемы образовательной деятельности. Межвузовский сборник научных трудов, выпуск 8 - Воронеж: Центрально черноземное книжное издательство, 2002.
 9. The Object-oriented Testing Strategy in the
  System TESTER-OOL. Vinnitsia, Ukraine, Proceedings of the Third International Conference Intemet-Education-Science (IES-2002). 8-12 October 2002, Vinnitsia-Ukraine. Vol.2.
 10. Эвристические алгоритмы целенаправленного
  поиска тестовых данных для проверки программ. Баку, Труды Республиканской научной конференции «Современные проблемы
  информатизации, кибернетики и информационных технологий»(Баку, 28-30апреля 2003 года). Том 1, 2003.
 11. Эффективные алгоритмы поиска тестовых
  данных для проверки программ. Воронеж, Сборник трудов по итогам VIII Международной открытой научной конференции «Современные проблемы информатизации в технике и технологиях», выпуск 8, Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж-2003.
 12. Structural Testing Principles of Object-Oriented
  Programs. Romania, Advances in Electrical and Computer Engineering. University of Suchava. Vol. 3, No. 9. 2003.
 13. Семантический подход к символьному выполнению путей в С++ программе: денотационная семантика. Воронеж. Международный сборник трудов «Системы управления и информационные технологии», Выпуск 10.-Воронеж: Изд- во «Научная книга», декабрь, 2003.
 14. Эффективные алгоритмы поиска тестовых данных для проверки программ. Материалы 8-й Республиканской конференции «Современные проблемы информатизации, техники и технологий», 8 издание, Воронеж, Россия, 2003.
 15. Символьное выполнение путей в С++ программах. Воронеж, Сб. трудов «Современные проблемы информатизации в системах моделирования, программирования и телекоммуникациях, Выпуск 9.- Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2004.
 16. Sığortaolunanların fərdi uçot sistemində ikili hesabların müəyyən edilməsi metodu. “AMEA-nın xəbərləri” jurnalı, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası: İnformatika və idarərtmə, XXXIII cild, No.6, 2013.
 17. Müasir informasiya sistemlərinin yaradılması və tətbiqi prosesinin bəzi aspektləri. “AMEA-nın xəbərləri” jurnalı, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası: İnformatika və idarərtmə, XXXIII cild, No.6, 2013.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-ci ildən 2014-cü ilədək BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat fakultəsində mühazirə və məşğələlər aparmışdır 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5101100 (131) 
Mobil tel. (+994 50) 2225562 
Ev tel. (+994 12) 4770120 
Faks  
Elektron poçtu Khan.abdullayev@gmail.com