Salmanov Famin Tahir oğlu

 

Anadan olduğu yer Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi 
Təvəllüdü 12.02.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2225.01

Radiasiya materialşünaslığı

TlİnS2(V) birləşmələrinin elektrik və dielektrik xassələrinə g-şüaların təsiri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72  

 

33

 

 

12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri A3B6 и A3B3C62 tipli birləşmələrin qəfəsinin temperatur qeyri stabilliyinin tədqiqatları ilə faza keçidlərin mövcudluğu aşkar edilmiş və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. İlk dəfə təyin edilmişdir ki, faza keçidləri ifrat strukturlu “incommensurate” temperatur oblastları ilə müşahidə olunur. Bu da tədqiq olunan qəfəs dinamikasının xüsusiyyətlərindən tam və dolğun şəkildə informasiya əldə etmək üçün imkan yaradır. Aparılan tədqiqatların nəticəsi kimi, müəyyənləşdirilmişdir ki, bəzi şərtlər daxilində, laylı və zəncirvarı quruluşlu kristallar aşağı ölçülü sistemlər kimi özlərini göstərir. Belə ki, bu birləşmələrdə relaksor tipli temperatur asılılığı, dielektrik əmsalının mənfi qiymətləri, kvant nöqtələrinə xas olan energetik spektr, mezoskopik ifrat strukturlar, terahertz  oblastında güclü udma zolaqları və s. xüsusiyyətlər müşahidə edilmişdir
Elmi əsərlərinin adları 1. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2. Физика твердого тела. 2011, том. 53, вып. 8, с. 1488-1492.

2. Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2 Crystals. Japanese Journal of Applied Physics. 50 (2011), 05FC09-1 – 2.

3. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInSe2 и lInTe2.Физика и техника полупроводников. 2011, том 45, вып. 11, с. 1441-1445.

4. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2. Физика и техника полупроводников. 2011, том 45, вып. 8, с. 1009-1013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Eurodoc (Avropa Gənc Alimlər Şurası)
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları Gənclər Mükafatı” laureatı (2012-ci il)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5383224  
Mobil tel. (+994 50) 4528196 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu famin-salmanov@rambler.ru