Qasımov Cavadxan Yusif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Saltaq kəndi 
Təvəllüdü 26 avqust 1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.05

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

Məşğulluq probleminin həllində aqrar sektorun rolu (Naxçıvan MR materialları əsasında)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33 (otuz üç)

 

 

3 (üç)
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Qasımov C.Y. Ölkəmizdə aqrar sektorda məşğulluğun təminatında Naxçıvan MR-in rolu // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2008, № 5 (25), s. 188-192

2. Qasımov C.Y. Aqrar sector və məşğulluğun həlli Naxçıvan MR-in iqtisadi inkişafının həlledici amilidir // İqtisadiyyat və həyat, 2008, № 6, s. 42-45

3. Qasımov C.Y. Yeni iqtisadi şəraitdə məşğulluğun təmini dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas məqsədi kimi // AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2008, № 4, s. 414-418

4. Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluq probleminin həllinə dair bəzi məsələlər // Naxçıvan bu gün: islahatlar perspektivlər, 5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları, 2008, s. 427-432

5. Qasımov C.Y. Yeni iqtisadi şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin səmərəli məşğulluğunun təminatında aqrar sektorun rolu // Kültür Evreni, 2011, № 7, s. 170-176

6. Qasımov C.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluq probleminin həllində aqrar sektorun rolu // Международный Научный журнал, Москва, 2011, № 1, s. 27-29

7. Qasımov C.Y. Məşğulluğun təminatında insan amili // AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2012, № 1, s. 430-433

8. Qasımov C.Y. Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişaf zirvəsində // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, № 3, s. 248-253

9. Qasımov C.Y. Məşğulluq və işsizlik bütün dövrlərdə aktualdır // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2014, № 1, s. 298-302

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti 2010-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad fakültəsində müəllim (saat hesablı) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 
Vəzifəsi İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 5667759, (+994 50) 3842343, (+994 70) 3532343 
Ev tel. (+994 36) 5465404 
Faks  
Elektron poçtu Cavadxan.yusifoglu@mail.ru