Əliyev Məftun Eynulla oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Qazancı kəndi 
Təvəllüdü 30 noyabr 1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2227.01

Fiziki ekspermentin cihazları və üsulları

(CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin millimetrik spektri. Qadağan olunmuş keçidlər
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  1
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Elektrik molekulyar modullaşma üçün impuls formalaşdırıcısı. Eksperimentin texnikası və cihazları. 2005, № 2, s. 95-97

2.  (CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerlərinin santimetrik və millimetrik fırlanma spektri. FIZIKA, 2007, c. 12, N 4, s. 41-45.

3. (CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerinin zəif keçidləri. Nakhchivan section of NAN of Azerbaijan NEWS. 2007,  N 4, p. 190-195.

4. (CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerinin fırlanma spektri. Qadağan olunmuş keçidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 1, s.  38-42.

5. (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerlərinin “qadağan olunmuş” kecidləri. “Mərkəzəqaçma” kecidləri və “zəif” keçidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 2, s. 88-91.

6. (CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerlərinin fırlanma spektrində mərkəzəqacma keçidləri. АМЕА fizika –riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya.XƏBƏRLƏR, 2008, c.XXVII,  N 2, s. 91-94.

7. Qadağan olunmuş kecidlər. FIZIKA, 2008, c. XIV, N 3, s. 146-148.

8. AGNO3–İN2S3–CH3COONH4–H2O sistemində fiziki-kimyəvi qarşiliqli təsirin tədqiqi Naxçıvan  Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”- i , 2012 №1(48),səh.19-22

9.Konsentratorlu günəş qurğularinda reflektorun yerləşməsi və ölçülərindən asili olaraq maksimal konsentrasiyanin təyin olunmasi. AMEA. Naxçıvan Bölməsi.

XƏBƏRLƏR,

2012,  № 2, s.230-237.

10. Сəbri - matris rikkati tənliyinə neyron şəbəkələrin tətbiqi. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı” 25-26 aprel 2013-cü il. Səh.353-354.

11.(CD3)2CDOH molekulunun trans-konformerinin  mikrodalğa spektri. Bakı – 2013, 123s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Fizika İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə gənc alimlərin, aspirantların, magistrların mükafatı lauratı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr.,35 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55)  7187742,  (+994 50) 3187642  
Ev tel. (+994 36) 5463807 
Faks  
Elektron poçtu Meftun-aliyev@rambler.ru