Əliyeva Aygün Zabit qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 05.05.1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2314.01

Neft kimyası

Fulleren C60/C70 və кeçid metal naftenatların iştirakı ilə C10, C11, C16 doymuş karbohidrogenlərin, neft fraksiyasının maye fəzada oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51


14

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 patent

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fullerenin, metal saxlayan karbon nanostrukturların iştirakı ilə Azərbaycan neftlərinin qarışığının dizel fraksiyasının naften-parafin konsentratının maye fazada oksidləşməsi nəticəsində sintetik neft turşularının artımına nail olmuşuq.

Elmi əsərlərinin adları

1. H. C. Ibrahimov, J. F. Friedrich, E. H. Ismailov, Aliyeva A.Z., E. B. Zeynalov, N. M-I. Seidov, M. I. Rustamov Thermal and magnetic peculiarities of metal-containing carbon nano-phase formed in the reaction of fine-dispersed aluminium with dichlorethane in paraffin medium Journal of Materials Science and Engineering A (USA), 2012, V 2, № 2, pp.196-202

2. E. B. Zeynalov, J. F. Friedrich, A.Meyer-Plath, G.Hidde, Aliyeva A.Z. L.H.Nuriyev, Yu.P.Cherepnova Plasma-chemically brominated single-walled carbon nanotubes as novel catalysts for oil hydrocarbons aerobic oxidation Applied Catalysts A: General 454, 2013(15 march), p.115-118

3. E.B.Zeynalov, J.F.Friedrich, A.Z Aliyeva Factors Affecting тhe Intrinsic Anti-Oxidative Activity оf Carbon Nanofibers - Metallic Impurities. Жарл Щансер Верлаг, Мцнжщен «МП Материалс тестинг», 2009, в 51, № 4, П. 209-214

4. Сеидов Н.М. Зейналов Э.Б., Ибрагимов Х.Д., Нуриев Л.Г. Методы синтеза и очистки углеродных наноструктур, Нефтепереработка и нефтехимия (Москва), 2012, № 12, стр.33-36

5. İddia sənədi № a 20110166 24.10.2011 Nanokatalizatorların iştirakı ilə sintetik neft turçularının alınma üsulu A.Z.Aliyeva, E.B.Zeynalov , L.H. Nuriyev, B.K.Ağayev

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. 2011-ci il üçün Gənc Alim və Mütəxəssislərin Müsabiqəsinin (EİF/GAM-1-2011-2/(4)) qalibi olmuş Azərbaycanda elmi tədbirin təşkili və keçirilməsi xarakterli qrant layihəsi üzrə “Gənc alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş “Yeni çağırışlar:müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları” adlı Gənc Alimlərin Elmi Konfransında fəal iştirakına görə Sertifikat uğurlu təqdimatına görə Diplom ilə qiymətləndirilmişdir.

2. 2012-ci ildə NKPİ-də keçirilmiş Gənc alimlərin ən yaxşı tədqiqat işlərinin müsabiqəsində II yer almışdır.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Y.H. Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı, Xocalı pr. 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 51) 5303239
Ev tel. (+994 12) 5681985
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu aygunphd@gmail.com