Ağayev Bahadur Kərim oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Tovuz rayonu
Təvəllüdü 03.02.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2314.01

Neft kimyası

Tsikloheksen karbon turşularının efirlərinin və aminli törəmələrinin sintezi, tədqiqi və praktikada tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74

 

11

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 9 müəlliflik şəhadətnamələri və 2 patent

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Karbon turşularının efirləşməsi reaksiyalarda müxtəlif çeşidli nano-TiO2 və mikro-TiO2 katalizatorlarının aktivliyinin tədqiqi, səmərəli katalizatorların seçimi və sintez olunmuş efirlərin yeni tətbiq sahələrinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Э.Б.Зейналов, С.А.Искендерова, Н.Ф. Садиева, Б.К.Агаев Алициклические эпоксиэфиры в качестве новых термостабилизаторов для поливинилхлорида Пластические массы, 2011, №12, стр. 35-37

2. E.B. Zeynalov, A.Z.Əliyeva, L.H.Nuriyev, B.K.Ağayev Nanokatalizatorların iştirakı ilə sintetik neft turşularının alınma üsulu, İddia sənədi №a 20110166  24.10.2011

3. E.B. Zeynalov, N.F. Sadiyeva, B.K.Agayev J.F.Friedrich. New softeners for polyvinylchloride Materials Testing Germany, Berlin, 2012 (4) V.54. P. 246-248

4. Зейналов Э.Б., Искендерова С.А., Б.К.Агаев Получение сложных эфиров алициклического ряда в присутствии нано-диоксидов титана. Нефтегазовые технологии, 2012, №12, стр.53-56. Россия

5. Kərimov P.M., Zeynalov E.B., B.K.Ağayev Quliyeva E.M. Nano-TiO2 katalizatorlarının iştiakı ilə trimetilolpropanın neft və α-naftil sirkə turşuları əsasında monoefirlərinin sintezi və tədqiqi. “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalı, №3, 2013il, səh. 32-35

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3331415
Ev tel. (+994 12) 4947174
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu