Abdullayeva Nərminə Rüfət qızı

 

Veb-sayt       
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Bakı şəhəri
Təvəllüdü  27.04.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı


 

05.17.07

Yanacağın kimyası və texnologiyası

Təbii üzvi turşular əsasında yanacaq komponentlərinin və aşqarların sinyezi, onların antistatik  xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

5

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı: 

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Neft kimyası sənayesinin əlavə məhsulu olan təbii neft turşuları və bitki yağlarından ayrılmış tuşular əsasında müxtəlif duzlar və efirlər sintez olunmuşdur. Alınmış birləşmələr antistatik aşqar və ekoloji təmiz komponent kimi tədqiq olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Sintetik naften turşularının oksiefirləırinin maye karbohidrogenlərinin elektrik keçiriciliyinə təsiri.

2. Təbii neft turşurları əsasında sinyez edilmiş antistatik aşqarların dizel yanacağında tədqiqi. 

3. Dizel yanacağının elektrik keçiriciliyini artırmaq üçün antistatik aşqarlar.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc alimlər və mütəxəssilər şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4907624
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu ab.narmina@gmail.com