Abdullayev Mirzə Əjdər oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 24.07.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

3321.01

Neft-qaz-daş kömür еmalı və texnologiyası

Vakuum qazoylunun iki pilləli katalitik krekinqindən alınan məhsulların çıxımına pillənin sayının və resirkulyasiyanın təsirinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Əldə etdiyi elmi nəticələr əsasında Heyər Əliyev adına BNEZ-in vakuum qazoylunun iki pilləli katalitik krekinqi sxemi üzrə işləyən 32 saylı qurğusu  rekonstruksiya  edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. М.А.Абдуллаев, М.И. Рустамов, Алиев Б.С. Исследование влияния глубины превращения сырья I и II ступеней на материальный баланс двухступенчатого каталитического крекинга. Азербайджанское нефтяное хозяйство (АНХ), № 10, 1971 г., с.35-36

2. М.А.Абдуллаев, М.И. Рустамов, Алиев Б.С. Исследование влияния и числа рисайкла ступеней на выход продуктов каталитического крекинга вакуумного отгона парафинистых нефтей. Химия и технология топлив и масел (ХТТМ), 1977 г., № 1, стр. 22-26

3. Abdullayev M.Ə., Səmədova F.İ., Rüstəmov F.T., Qasımova A.M., Rəşidova S.Y., Baxşeş H.R., Əkbərov V.H. Neftin atmosfer-vakuum qurğusunda emalı üçün hazırlanması üsulu. Patent Azərbaycan, № 20090100

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Elm və texnika sahəsində Azərbaycan SSR-nin Dövlət mükafatı laureatı 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA,  Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Xocalı 30, Bakı ş.
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3106932
Ev tel. (+994 12) 5663932 
Faks  
Elektron poçtu