Qəhrəmanova Yeganə Balami qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Quba r-nu   
Təvəllüdü 10.10.1985 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru    
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2303.01

Qeyri – üzvi kimya

Əlvan metallurgiyanın dəmirtərkibli tullantıları üzərində kükürd dioksidin qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiyası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

7

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda alüminium istehsalı (qırmızı şlam (QŞ)) və polimetal sulfid filizinin (PSFT) emalı zamanı əmələ gələn, tərkibində 75-80%-ə qədər Fe, Al və Ti oksidləri olan tullantılardan xammal kimi istifadə edərək əlvan metallurgiya müəssisələrinin kükürd­tərkibli qaz tullantı­la­rının təmizlənməsi üçün yeni perspektivli katalizator və adsorbentləri işlənib hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1.KahramanovaY.B., AhmadovM.M., Jafarova S.T., AgayevA.I. Study of activity of catalysts synthesized on the basis of industrial wastes in CH4/SO2 and H2S/SO2 reactions. // Azərbaycan Kimya jurnalı, 2016, № 1, p.74-78

2.Jafarova S.T., Gahramanova E.B., Agayev A.I., Ahmadov M.M. Development and study of properties of contact masses on the basis of red mud. // Azerbaijan chemical journal, 2017, № 3, p.28-33

3.Jafarova S.T., Gahramanova E.B., Agayev A.I., Ahmadov M.M. Processing of gaseous sulphur containing inorganig compounds by extraction of sulphur. // Azerbaijan chemical journal, 2017, № 4, с.64-68

4.Джафарова С.Т., Гахраманова Е.Б., Агаев А.И., Ахмедов М.М. Исследование влияния реакционной серосодержащей газовой среды на компоненты катализа-тора на основе красного шлама-бентонита физическими методами // Химические проблемы, 2017, № 3, с.315-322

5.Джафарова С.Т., Гахраманова Е.Б., Агаев А.И., Ахмедов М.М. Получение катализаторов на основе техногенного отхода алюминиевого производства для извлечения серы //Химическая промышленность сегодня, 2017, №4, с.26-33

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akademik M.F.Nağıyev adına və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı şəh. H.Cavid, 113 
Vəzifəsi Elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 
Mobil tel. (+994 51) 3665808 
Ev tel. (+994 12) 4308848 
Faks  
Elektron poçtu

roma-fk@mail.ru