Zərbəliyeva İlhamə Ağalar qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad rayonu, Pokrovka kəndi
Təvəllüdü 24.01.1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13  (yeni - 23 14.01)

Neft- kimyası

Ali birəsaslı alifatik karbon turşularının yeni oksipropilatların və onların modifikatlarının alınması və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71

 

38

 

7

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii triqliseridlər, ali karbon turşuları,  ortofosfat turşusu, propilen oksidi,  aminlər və aminospirtlər əsasında yeni neftyığıcı və disperdləyici reagentlər alınmış və ətraflı  tədqiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Petroleum-Collecting and Dispersing Complexes Based on Oleic acid and Nitrogenous Compounds As Surface-Active Agents for Removing Thin Petroleum Films from Water Surface // Journal of Oleo Science, (Japan) 2012, V. 61,11, p. 621-630.
  2. Surfactants Based on Palmitic Acid and Nitrogenous Bases for Removing Thin Oil Slicks from Water Surface // Chemistry Journal,  (England) 2012, V. 2, No. 4,  p. 136-145.
  3. Synthesis of new surface-active ammonium-type complexes based on palmitic acid for removing thin petroleum films from water surface // Egyptian Petroleum Research Institute. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpe.2013.06.005 Egyptian Journal of Petroleum (2013) 22, 261–267 www.elsevier.com/locate/egyjp
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Ali Neft Məktəbində müəllim (2013-2014)

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işci
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 5308094
Ev tel. (+994 12) 4361792
Faks  
Elektron poçtu ilhamachem447@hotmail.com