Məmmədova Zemfira Məmmədovna

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 05.04.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyuk elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

N-butan və izopentanın birmərhələli oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında oksid kontaktların fiziki-kimyəvi və katalitik xəssələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3164205
Ev tel. (+994 12) 5965628
Faks  
Elektron poçtu zemfiramamedova@mail.ru