Məmmədov Məmməd Xurşud oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan, Yeğeqnadzor 
Təvəllüdü 1947.07.07  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Neft və kimya institutu (indiki Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

02.00.13

Neft kimyası

Tiobis diəvəzli ditiofosfat əsaslı metalkomplekslərin polimer materiallarına əlavələr kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

67

 

16

 

9
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif mono- və diəvəzli alkilfenolların metilen-, tio- və ditiobis törəmələri əsasında metalditiofosfat komplekslərin, metal fenolyatların sintezi, onların motor yağlarına əlavələr, poliakrilatların alınmasında yeni iniferterlərin, CO2-nin üzvi maddələrə fiksasiyası üçün katalizatorların alınması

Elmi əsərlərinin adları

1. F.Ə.Nəsirov, S.R.Rəfiyeva, G.N.Həsənova, Y.İ.Markova, M.X.Məmmədov, N.F.Canibəyov. Dienlərin qaz fazada və kütlədə polimerləşmə üsulu. Az. Patenti a2-001, 0040, 16.03.2011.

2. Н.Ф.Джанибеков, Е.И.Маркова, М.Х.Мамедов. Структурные особенности комплексов металлов переменной валентности с органическими дитиофосфорными кислотами. // Журнал Координационная Химии, 1996, т.22, №1.

3. Güner F., Şaşmaz D., Uygun E., Nəsirov F., Erbay E., Uyanik N., Canibəyov N., Məmmədov M., Markova Y. // Metal tuzları ilə polietilen karbonat üretim yöntemi. Türk patenti TRZ01205817A2.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbayca Milli Elmlər Akademiyası Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Xocalı pr. 30.

Vəzifəsi  Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (131)
Mobil tel. (+994 50) 5682447
Ev tel. (+994 12) 4411153
Faks  
Elektron poçtu