Hüseynov Nizami Süleyman oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu  

Təvəllüdü 27.09.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi  Kimya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

23.14.01

Neft-kimyası 

Investigation and development of methods of synthesis of alkylcycloalkylbenzene and cycloalkylphenol, receiving on the base of this compounds emulgators and vulcanization agents

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

10

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 patent və 1 müəlliflik şəhadətnaməsi

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. «Декарбоксилирование нефтяных кислот в присутствии нано-размерного оксида магния»     Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2012, т 13, №2, с. 144-151

2. «Диены С5 фракции пиролиза в термических и каталитических реакциях (4+2)-циклоприсоединения» Нефтехимия, 2013, т 53,   №1, с. 58-63

3. «Современное состояние исследований в области синтеза и применения полиалкилциклопентадиенов» Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2013, т 13, №2, с. 103-115

4. "Изучение реакции алкилирования циклопентадиена алифатическими спиртами ряда С7-С10" Аз. Химтч. Журнал, 2013, №4, с. 106-109

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476   (125)
Mobil tel. (+994 55) 6165991
Ev tel. (+994 12) 4330358
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu