Həsənov Elgün Kamil oğlu

 

Veb-sayt  

 

Anadan olduğu yer 

Azərbaycan, Tərtər rayonu, Cəmilli kəndi

Təvəllüdü  1974   
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə Doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13

Neft kimyası

Neft turşuları və azotlu üzvi birləşmələr   əsasında konservasiya mayeləri və sürtkülərinin  yaradılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Təbii neft turşularının metal duzları və azotlu üzvi birləşmələrin əsasında ayrı-ayrılıqda və eləcə də birlikdə mineral yağlara əlavələri ilə konservasiya mayeləri və sürtküləri yaradılıb və onların mühafizə xassələri tədqiq olunmuşdur.

Müəyyən olunmuşdur ki, neft turşularının metal–Co, Cr, Zr, Zn, Fe, Mq, Ba, Ca, Sr, - duzları arasında Co, Cr və Zn duzları inhibitor kimi daha güclü mühafizə effektinə malikdirlər.

İlk dəfə müəyyən edilmişdir ki, təbii neft turşularının metal duzları ilə nitrobirləşmələr xüsusi temperatur şəraiti və müəyyən kütlə nisbətlərində qarşılıqlı təsirdə olduqda alınan kompleks birləşmələrin inhibitorluq xassələri, onların eyni miqdarlarının ayrı-ayrılıqda istifadəsinə nisbətən, daha güclü olur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Nitrobirləşmələr və amidoaminlər əsasında konservasiya sürtkülərinin hazırlanması. AMEA-nın  «Kimya Problemləri jurnalı» №4, Bakı-2012, səh 437-443.

2. Tetradesen-1 əsasinda sintez olunmuş  nitrobirləşmələrin amidlərlə kompozisiyalarinin konservasiya mayeləri kimi tədqiqi. «Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri jurnalı» №1, Bakı-2013, səh 26-30.

3. α-olefin (C14 H28) əsasinda sintez olunmuş  nitrobirləşmənin amidlərlə kompozisiyalarinin konservasiya mayeləri kimi tədqiqi. AMEA-nın «Kimya Problemləri jurnalı» №2, Bakı-2012, səh 212-21.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş, Xocalı pros. 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4903029
Mobil tel. (+994 50) 3447766
Ev tel. (+994 12) 5955976
Faks  
Elektron poçtu elgun-h02@rambler.ru