Hacızadə Sevinc Məmməd qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı

Təvəllüdü 11.07.1982
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.13

Neft kimyası

Ni, Cr, Bi, Co, K/γ-Al2O3 katalizatoru üzərində propanın oksigenin iştirakı ilə dehidrogenləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

15

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 Azərbaycan Respublikası patenti

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Katalitik krekinq qazlarından yüksək oktanlı komponent benzinin alınması 

Elmi əsərlərinin adları

1. Джафаров Р.П., Гаджизаде С.М., Касимов А.А., Алиев Н.А., Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирования пропана при участии кислорода на алюмохромовом катализаторе, промотированном оксидами Co, Ni, Bi и К // Кинетика и катализ, 2012, т.53, №2, с.1-6

2. Азизов А.Г., Тагиева Ш.Ф., Керимова У.Н., Гаджизаде С.М. и др.Термодинамическое обоснование возможности получения углеводородов из СО2 и Н2О // Нефтехимия и нефтепереработка, №9, 2013, c.43-47

3. Пириева Х.Б., Азизов А.Г., Гаджизаде С.М., Джамалова С.А., Зейналова С.Х. Зависимость выхода жидких продуктов реакции алкилирования на цеолитсодержащем катализаторе модифицированном Ni, Cr, Co // Нефтепереработка и нефтехимия, №3, 2014, с.4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Xocalı pr. 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi vəzifəsini icra edən
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (146)
Mobil tel. (+994 55) 6464665
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu seva_qadjizade@mail.ru