Cəfərov Rasim Paşa oğlu

 

Veb-sayt       
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı
Təvəllüdü 02.12.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri namizədi
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

05.17.08

Kimya texnologiyasının prosesi və aparatları

Adiabatik reaktorun oksigen iştirakı ilə izoamilenin dehidrogenləşmə prosesinin optimallaşdırılması və riyazi modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90

 

22

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Propanın dehidrogenləşmə prosesinin riyazi modelləşdirilməsi.

2. Benzinin yüngül fraksiyasının hidrotəmizləmə prosesinin riyazi modeli.

3. Amidoaminovinitro maddələrin əsasında kondervasionlu mayelərin yaradılma prosesinin optimallaşdırılması.

4. Azərbaycan neftlərindən yol bitumların alınma prosesinin oprimal şəraitinin axtarması və onun riyazi təsviri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə, dosent, professor vəzifəsində 10 il çalışmışam.

Digər fəaliyyəti  Azerbaycan Alpinist Federasıyasının Prezidiumunun üzvü.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nefr Kimya Prosesləri İnstitutu, Xocalı pr. 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 4454206
Ev tel. (+994 12) 4256938
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu djafarov_rasim@mail.ru