Cəbrayılzadə Şəbnəm Zakir qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, İmişli
Təvəllüdü 12.12.1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət  Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

02.00.13

Neft kimyası

İ-40 mineral yağı distillatı əsasında sulfotörəmələrin sintezi və çoxfunksiyalı inhibitor-bakterisid xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

4

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aminlər və üzvi turşular əsasında imidazolinlər sintez edilmiş, yağdan ayrılmış sulfoturşuların duzlarının imidazolinlə kompozisiyaları hazırlanmış, sintez edilmiş imidazolinlər və kompozisiyalar əsasında yüksək effektli korroziya inhibitorları yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Исследование антикоррозионных и деэмульгирующих свойств сульфонатов и композиций на их основе. Естественные и технические науки. 2009, №4 (42), стр. 399-402

2. Влияние имидазолинов синтетических нафтеновых кислот на кинетику углекислотной коррозии стали. Естественные и технические науки, 2010, №4 (48), стр. 399-402

3. N-производные высших карбоновых кислот нормальной и изоструктуры как ингибиторы коррозии стали в агрессивных средах.  Процессы нефтехимии и нефтеперероботки, Баку, 2011, №12 1(45), с.4-9.

4. Сульфопроизводные дистиллята дизельного топлива в качестве ингибиторов коррозии и бактерицидов. Естественные и технические науки, с. №3(47), 2010.

5. Селективное окисление нафтено-изопарафиновых углеводородов дизельной фракции в присутствии Сr-и Mn-солей природных нефтяных кислот. “Neft kimyası və neft emalı prosesləri” jurnalı, tom 14, №3(55) c.183-190, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2011-ci ildə Sumqayıt şəhərində keçirilən Azərbaycanın gənc kimyaçılarının Respublika elmi konfransında IV yerə layiq görülmüşdür. 2012-ci ildə Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası  çərçivəsində təşkil olunmuş Elmi İnnovativ İdeyalar Müsabiqəsində uğurlu təqdimatına görə diplomla təltif olunmuşdur.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Bakı ş. Xocalı pr.30 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi vəzifəsini icra edən
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6305608
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu cebrayilzadeshebnem@rambler.ru