Camalova Səidə Əli qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 28.08.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

02.00.15

Kimyəvi kinetika və kataliz

C2-C3 karbohidrogenlərinin modifikasiya olunmuş marqanestərkibli katalizatorunda oksigen iştirakı ilə olefin karbohidrogenlərinə çevrilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

13

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Katalitik krekinq qazları əsasında benzinlərə yüksəkoktanlı komponenetlərin alınması 

Elmi əsərlərinin adları

1. Джамалова С.А. Алкилирование изобутана бутиленами на цеолит-содержащем катализаторе ЗСМ + глина. 

2. Джамалова С.А.Превращение углеводородов, входящих в состав пропан пропиленовой франции, на цеолитсодержащем катализа-торе ЗСМ + глина.

3. Джамалова С.А.Исследование процесса дегидрирования изо.бутана на (Ni,Cr,Bi,K)/Al2 O3 катализаторе.

4. Джамалова С.А.Изучение магнитно-фазового состояния (Ni,Sb,Cr,K)/g.Al2 O3 катализаторов и электронных свойств промоторов в реакции дегидрирования пропана.

5. Джамалова С.А.Изучение реакции дегидрирования С3 Н8 на алюмохромовом катализаторе в присутствии кислорода воздуха.

6. Джамалова С.А. Математическое моделирование процесса дегидрирова-ания пропана при участии кислорода на Cr, Co, Ni, Bi, K/g - Al2 O3 катализаторе.

7. Джамалова С.А. Дегидрирование изобутана на алюмохромовом катализаторе, модифицированном Ni, Bi, К.

8. Джамалова С.А. Окислительное дегидрирование парафиновых углеводородов С3-С4. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA NKPİ, Xocalı 30 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476 (146) 
Mobil tel. (+994 50) 5333597
Ev tel. (+994 12) 4363712
Faks  
Elektron poçtu saida@yahoo.com