Əzimova Rəna Kamil qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba ş.
Təvəllüdü 1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

2314.01

Neftkimyası

Fosfat/seolit katalizatorlarının iştirakı ilə tsikloal-kilfenolların alınması, onların bir sıra aminofenil törəmələrinin sintezi və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

115

 

70

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təklif olunmuş digər tövsiyə əsasında Sumqayıt "Aşqarlar" ATSC-də "Nefras 35/135", "Nefras 130/180", Uayt-spirit həlledicilərinin istehsalı sənaye miqyasında həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, fəza çətinlikli fenollar əsasında olefinlə-rin selektiv oliqomerləşməsi prosesində istifadə olunan keçidmetal kompleksləri üçün yeni liqand-lar sintez olunub müqayisəli yoxlanılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Расулов Ч.К., Азимова Р.К., Зейналова Л.Б., Набиев Ф.А. Синтез циклоалкилфенольных оснований Манниха. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикл.химии, 23-28 сентября, 2007г., г.Москва, с.1429.

2. Расулов Ч.К., Азизов А.Г., Азимова Р.К., Абдуллаева Э.М. Взаимодействие фенола с циклодимерами изопрена в присутствии цеолита-Y, пропитанного ортофосфорной кислотой. Нефтехимия, 2012, т.52, №5, с.1-5

3. Расулов Ч.К., Меджидов Э.А., Азимова Р.К., Ибрагимов Х.Д. Некоторые особенности реакции взаимодействие фенола с фракцией 130-1900С жид-ких продуктов пиролиза в присутствии фосфор-содержащего цеолита на непрерывнодействующей установке.  "Азербайджанское Нефтяное Хозяйство", 2012, №9, с. 37-42

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, AZ 1025, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 3183264
Ev tel. (+994 12) 4500984
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu rena3264@yahoo.com