Əliyeva Sədaqət Tələt qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri 
Təvəllüdü 07.07.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu (indiki ADNA)
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

23.14.01

«Neft-kimyası» 

«Tsiklopentadien karbohidrogenlərinin pirokondensatdan katalitik üsulla çıxarılması və pentadienlərin bəzi çevrilmələri»

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

11

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 patent ( 2 Rusiya patenti və 1 AR patent) və 2 müəlliflik şəhadətnaməsi

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. «Асимметрический диеновый синтез на основе полигалоидированных циклопентадиенов» Kimya Problemləri jurnalı 2007, N4

2. «Синтез 1,4,5,6-тетрахлор-7,7 диметоксибмцмкло(2.2.1)-гепт-5-енилметиловых эфир галоенуксусных кислот»  Журнал Прикладной химии, 2009, т. 82, вып. 1, с. 138

3. «Синтез аминометокси производных 1-пропилсульфонилгексена» Журнал Органической химии,  2010, т.46, вып. 2, с 183-187

4. «Синтез аминометокси производных 1-(бензилсульфонил)пентана» Журнал Органической химии,  2011, т. 42, вып. 6, с. 830-833

5. "Синтез и свойства аминометокси производных 1-(этилтио)гептана" Журнал Общей Химии, 2013, т.13, вып.3, с. 428-431

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Xocalı pr., 30

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi  

Xidməti tel. (+994 12) 4902476   125
Mobil tel. (+994 55) 6329940
Ev tel. (+994 12) 3791209
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu