Osmanlı İsmixan Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Spitak rayonu, Saral kəndi 
Təvəllüdü 01.06.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5717.01

Türk xalqları ədəbiyyatı

Oğuz kağan dastanında ədəbi-mifoloji motivlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

6


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Əbülqazi Bahadır xan. “Şəcərei - tərakimə” ( Türkmənlərin soy kitabı). Rus dilindən tərcümə edən, ön söz və göstəricilərin müəllifi və biblioqrafiyanın tərtibçisi İ.M.Osmanlı. Bakı: “AME” NPB, 2002, 146s.

2. Rəşidəddin. Oğuznamə. Anadolu türkcəsindən Azərbaycan dilinə çevirən, ön söz və göstəricilərin müəllifi və biblioqrafiyanın tərtibçisi İ.M.Osmanlı. Bakı: “AME” NPB, 2003, 108s.

3. Mənzum oğuznamə. Anadolu türkcəsindən Azərbaycan dilinə çevirən, ön söz və göstəricilərin müəllifi və biblioqrafiyanın tərtibçisi İ.M.Osmanlı. Bakı: Ulu, 2005, 84s.

4. Nurmühəmməd Əndəlib. Oğuznamə. Azərbaycan türkcəsinə çevirən və nəşrə hazırlayan: İsmixan Osmanlı, Bakı: Ulu, 2010, 80 s.

5. Nurmühəmməd Əndəlib. Seçilmiş əsərləri: Lirik şeirlər. Poemalar. 2 cilddə, I cild, Azərbaycan türkcəsinə çevirən və nəşrə hazırlayan: İsmixan Osmanlı, Bakı: Mütərcim, 2011, 296 s.

6. Nurmühəmməd Əndəlib. Seçilmiş əsərləri: Yusif və Züleyxa. Leyli və Məcnun. Azərbaycan türkcəsinə çevirən və nəşrə hazırlayan: İsmixan Osmanlı, 2 cilddə, II cild, Bakı: Mütərcim, 2011, 348 s.

7. Həsən Mahmud oğlu Bayati. Cami-Cəm ayin. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran, nəşrə hazırlayan, ön sözün və göstəricilərin müəllifi: İsmixan Osmanlı, Bakı: Mütərcim, 2011, 68s.

8. Məhtimqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Türkmən türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə çevirən, izahların, lüğətin müəllifi və nəşrə hazırlayanı: İsmixan Osmanlı, Bakı: Elm və Təhsil, 2014, 600s.

9. Məhtimqulu Fəraqi. Divan. Türkməncədən Azərbaycan dilinə çevirən, qeyd və izahların müəllifi və nəşrə hazırlayanı: İsmixan Osmanlı, Bakı: Elm və Təhsil, 2015, 744s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “Məhtimqulu Fəraqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Türkmənistan Prezidentinin 10 dekabr 2014-cü il 6666 saylı Fərmanı

2. Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı Fövqalədə və Səlahiyyətli səfirliyinin 2016-cı ildə Diplomu

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394518  
Mobil tel. (+994 50) 5431881
Ev tel. (+994 12) 4120213 
Faks  
Elektron poçtu iosmanlı@mail.ru