Əsgərzadə Lütviyyə Süleyman qızı

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Naxçıvan
Təvəllüdü 17. 02. 1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dovlət Pedoqoji İnstitutu (indiki Naxçıvan Dovlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad5716. 01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Hüseyn Cavid və Şərq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1.Hüseyn Cavid və Şərq

2. Şair-dramaturq Hüseyn Cavid rusdilli mətbuatda

3.H.Cavidin mənəvi təkamülündə Q. Şərifzadənin rolu

4. Mollaxanadan başlanan yol

5. Şərq şeir şəkilləri Hüseyn Cavid yaradıcılığında

6. Cavid yaradıcılığında təbiətə fəlsəfi baxış

7. Cavid yaradiciliğinda özünüdərk məsələsi 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 538 41 80
Mobil tel. (+994 55) 480 89 10
Ev tel. (+994 12) 421 84 00
Faks  
Elektron poçtu asgerzadelutviyye@yahoo.com