Məmmədova Cavidə Ağa qızı

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1970
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Hüseyn Cavidin “Afət” əsəri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70 məqalə, 3 monoqrafiya

 

7 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. XX əsrin I yarısı Azərbaycan ədəbiyyatının, romantizmin, ədəbi-nəzəri fikrin təhlili. Azərbaycan və Qərb bədii-fəlsəfi düşüncəsinin müqayisəli tədqiqi (XX əsrin əvvəlləri). Hüseyn Cavidin yaradıcılığının XX əsr Qərb fəlsəfi düşüncəsi ilə müqayisəli araşdırılması; Hüseyn Cavidin bədii-fəslsəfi düşncəsinin Fridrix Nitsşenin həyat fəlsəfəsi, Z.Freydin psixoanaliz nəzəriyyəsi, eləcə də pozitivizm və digər fəlsəfi təlim və cərəyanlarla müqayisəli təhlili.

2. H.Cavidin yardıcılığı və R.Genonun tradisionlizm fəlsəfi cərəyanının müqayisəli şərhi, hər iki mütəfəkkirin yaradıcılığında Şərq-Qərb probleminin araşdırılması.

3. Azərbaycan və Böyük Britaniya ədəbiyyatında insan probleminin ədəbi növlər və janrlar üzrə müqayisəli tədqiqi (XX əsrin I yarısı).

4. Azərbaycan və Böyük Britaniya ədəbiyyatında ədəbi növlərin və janrların müqayisəli şərhi.

5. Bədii tərcümə.

Elmi əsərlərinin adları 1. “Hüseyn Cavidin “Afət” faciəsi”. Bakı: Nurlan, 2007;

2. “Hüseyn Cavidin maarifçi və ədəbi-nəzəri görüşləri”. Bakı, Mütərcim, 2013.

3. “Hüseyn Cavid və XX əsr Qərb fəlsəfi düşüncəsi”. Bakı, Mütərcim, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu 127 saylı orta məktəb (1994-1998).
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospektı 115
Vəzifəsi “İctimaiyyətlə əlaqələr” şöbəsinin müdiri, Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3776345
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu cavi_e@yahoo.com,
memmedovacavide12@gmail.com