Hümmətova Xuraman Bəhmən qızı

Anadan olduğu yer Neftçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi, Azərbaycan Respublikası  
Təvəllüdü 07.11.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı10.01.01; 5717.01. 

Azərbaycan ədəbiyyatı; Türk xalqları ədəbiyyatı

Yunus Əmrənin lirikası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180

 

35

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxabatı.  Bakı: BDU, 1998. 250 s.;

2. Yunus Əmrə.  Bakı: Ruemi, 2006. 200 s.;

3. Qabdulla Tukay. Samanbazarı, yaxud Yeni Kəsikbaş. Önsöz müəəlifi və  tərtib edəni Hümmətova Xuraman. Bakı: Elm və Təhsil,, 2011. 150 s.;

4. Yunus Əmrə (məqalələr toplusu). Bakı: Elm və təhsil, 2012. 250 s.;

5. Yunus Əmrə “Risalətün nüshiyyə”. Bakı: Elm və təhsil, 2013. 192 s.;

6. Konsepsiya bojestvenni lyubvi v poema  “Leyli i Megjnun” N.Gencevi.Akademiya nauk Başkurdustan. Problemı  vostokavedenie ,naucnıy jurnal 2013 ,4 (62)  (rus dilində);

7. Ритуал «Сема» как основная модель суфийского тариката мевлеви. //Проблемы Востоковедения. 2012,№1 (55), Академия наук Республики Башкортостан (УФА), издательство «Гилем», стр.30-35. Об.стр. 104. (rus dilində);

8. Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında kamilləşmə modelinin şərhi. // Avrasiya Uluslararası Araşdırmalar dərgisi. -Türkiyə.Kars.2013 .Ocak. cilt.1.say.2 - Elektron variantda;

9. Yunus Əmrənin “Risalətün Nüshiyyə” məsnəvisində bədii təsvirlər. //Kardaş kelemler, Türkiyə, 2012. №1 (65);

10. Marağalı Əhvədi yaradıcılığı klassik təsəvvüfi ənənələrin davamı və inkişaf harmoniyasında.  // «Qarapapaqlar», 2012. - № 11.  S. 29;

11. «Abdal» sözünün  etimoloji anlamı və təsəvvüf  şerində yeri”. BDU, Dil və Ədəbiyyat. Bakı,  2010. 1 (72);

12. “Türk sufi seirinin ilk nümayəndəsi Əhməd Yəsəvi”. // Xalq  qəzeti. 11 iyun 2010;

13. “Sufi şeirində abdallıq”. Slavyan Universiteti.Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2010;

14. Həbibi şeirinin  başlıca ideyaları və tarixi gercəkliyin əksi;

15. Main ideas of Habibis poetry and reflection of historical reality;

16. Didaktik məsnəvidə simvolik obrazlar in funksiyasi (Şeyx Qalibin “Hüsn və Eşq” əsəri əsasında).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2005 – Zəngi liseyi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3376689
Ev tel. (+994 12) 4965180
Faks  
Elektron poçtu hummatovax@mail.ru