Məmmədova Ülkər Zakir qızı

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Ağdam şəhəri
Təvəllüdü 10.08.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad57.16.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin ədəbi yaradıcılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı36

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin ədəbi-bədii yaradıcılığını tədqiq etmişdir;
  2. Eynəlqüzat Miyanəcinin ədəbi-bədii yaradıcılığını tədqiq etmişdir;
  3. Ərəb ədəbiyyatşünaslığını İbn Rəşiqin və İbn Xəldunun əsərləri əsasında müqayisəli təhlil etmişdir;
  4. Müxtəlif orta əsr mənbələrində rast gəlinən ərəbcə yazılmış əslən azərbaycanlı şair və ədiblərin irsini araşdırır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (ədəbi-bədii yaradıcılığı). "Elm"- 2010, 9, 75 ç.v.;
  2. Zakir Məmmədov. Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. (biblioqrafiya, tərtibçilərdən biri), "Elm"- 2010, 10,25 ç.v.;
  3. Yazaraq yaşayan alim (AMEA-nın müxbir üzvü, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Zakir Məmmədovun həyat və yaradıcılığı). “Elm”-2012, 140 s.;
  4. Ərəb ədəbiy­yat­şü­nas­lı­ğı­nın əsasları (İbn Rəşiqin “əl-Umdə” və İbn Xəldun­­un “əl-Müqəd­də­mə” əsərləri əsa­­sında), “Elm”-2012, 108 s.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 577 69 98
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu u.z.m-9-9@mail.ru