Əmrahov Ziyad Cümşüd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri 
Təvəllüdü 24.06.1980
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Armenian Question in the İnternational Congresses // İntercultural Communications, № 6-7, Tbilisi, 2009, p. 166-171

2. Russian political steps in the “Armenian Question” and the covenant on January 26 (February 8), 1914 between Russia and Turkey // 1 - Гілея: науковий вісник, Випуск 83 (№4), Киев, 2014, p. 140-142

3. Rus Tarih Yazımında Ermeni Meselesi ve Sorunun Oluşumunda Çar Rusyasının Rolü // Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu, Bildiriler, 23 Ocak, 2014, Ankara, s. 89-104

4. Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasyanın Ermeni ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (1890-1896) // Yeni Türkiye, Eylül-Aralık, 2014, Sayı 61, s.1387-1392

5. Armenians in the governance of the Ottoman state. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 85-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2004

6. Supporting of the Armenian question in the International Treaties by Great Powers. Masters’ and young investigators’ materials of the third scientific-practical conference dedicated to 86-th anniversary of Azerbaijan People Republic. Baku, 2005

7.  Osmanlı ərazisində “erməni məsələsi” nin meydana çıxarılmasında erməni kilsəsi və missioner təşkilatların rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2008, № 124-125, s.112-120

8. “Erməni məsələsi” ndə Rusiyanın siyasəti // Tarix və onun problemləri, 2008, № 4, s.93-102

9. Genesis of the Armenian question // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2009, № 2, s.344-350

10. “Erməni məsələsi” nin yayılmasında erməni kilsəsinin rolu // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 131-138.

11. “Erməni məsələsi” ndə Fransanın rolu // “Dirçəliş XXI əsr”, 2010, № 143-144, s. 169-182

12. Türkiyə tarixşünaslığında “erməni məsələsi”nin tədqiqinə dair //Azərbaycan inkişaf etmiş cəmiyyətə doğru: reallıqlar, perspektivlər. Gənc tədqiqatçıların 2 fevral Gənclər Gününə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2011, s.224-226 

13. San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” nin Böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, № 1, s. 165-172. 

14. San-Stefano konfransında “erməni məsələsi” Türkiyə tarixşünaslığında // Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Bakı, 2011, s.464-466.

15. “Erməni məsələsi” və 1918-ci il mart soyqırımı tarixi baxış bucağında // Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində. I Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2013, s. 223-226.

16. Cənubi Qafqaz və Osmanlı əraziləri oxşar problemin prizmasında: “erməni məsələsi”ndə Rusiya faktoru // Strateji Təhlil, Bakı, 2014, sayı 2 (9), s. 55-65

17. Osmanlı dövlətinin 24 aprel 1915-ci il tarixli “Təhcir qanunu”nun tarixi və siyasi aspektləri haqqında // Strateji Təhlil, Bakı, 2015, sayı 1 (12), s. 79-88.

Totally, 30

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2007-2016-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müəllimi. 2016-cı ildən İqtisad Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur.  
Digər fəaliyyəti  1. 2005-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi kimi çalışmışdır.

2. 2012-2013-cü illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti Mərmərə Universitetinin dəvəti ilə Başbakanlık Osmanlı Arxivində araşdırmaçı kimi çalışmışdır.

2. YAP-ın üzvüdür.   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, H.Cavid pr. 115  
Vəzifəsi “Ermənişünaslıq şöbəsi”nin müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3564985 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu zamrahov@gmail.com