Musayev Vüqar Yadulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 02.10.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Boğaziçi Universiteti,

Qafqaz Universiteti 

Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə texnika

Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Yeni üçölçülü sifət eyniləşdirmə metod və alqoritmi işlənmişdir.

2. Barmaq izinin canlılığını Radon çevirməsi əsasında aşkarlamağa imkan verən metod işlənmişdir.

3. Barmaq izinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün veyvlet çevirməsinə əsaslanan metod işlənmişdir.

4. Biometrik verilənlərin su nişanı ilə mühafizəsi metodu işlənmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Методы обнаружения живучести в биометрических системах // Вопросы защиты информации. 2009, №3 (86), с.16-21 http://elibrary.ru/item.asp?id=12865179

2. Имамвердиев Я.Н., Керимова Л.Э., Мусаев В.Я. Метод обнаружения живучести отпечатков пальцев на основе преобразования Радона // Автоматика и вычислительная техника, 2009, №5, с. 63-71

http://www.springerlink.com/content/0146-4116/43/5/

3. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков// Вопросы защиты информации. 2010, №1 (89), c. 24-28 http://elibrary.ru/item.asp?id=15568796

4. Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Метод определения качества отпечатков пальцев на основе вейвлетов // Информационные технологии моделирования и управления, 2009, №6 (58), с.748-753 http://elibrary.ru/item.asp?id=13009341

5. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. Актуальные проблемы создания системы биометрической идентификации в Азербайджанской Республике // Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. 2009, c. 12, No. 1, s. 34-40

6. Əliquliyev R.M., Musayev V.Y. Üçölçülü sifət eyniləşdirmə metodlarının müqayisəli analizi // Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. 2009, c. 12, No. 3, s. 35-43 http://library.ict.az/files/AMAKA.pdf

7. Alguliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. Securing fingerprint template by watermarking / The 3rd IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Baku: 2009, v.1, p.511-514 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5372570

 8. Musayev, V.Y., 3D face recognition method by best fitting polynomials / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2011, Baku  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6111029

9. Imamverdiyev Y., Karimova L, Musayev V., Wayman J. Testing Biometric Systems Against Spoofing Attacks / The II International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” – PCI’2008.  2008, Baku, v. 1, p.52-55 http://www.pci2008.science.az/1/13.pdf

10. Shixaliyev R., Imamverdiyev Y. Wayman J., Musayev V. Analysis of The Biometric Systems Security Evaluation Methodologies / The 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics "– PCI 2008. Baku: 2008, v.1 p. 71-74 http://pci2008.science.az/1/18.pdf

11. Abdullayeva F., Imamverdiyev, Y., Musayev, V., Wayman J. Analysis of Security Vulnerabilities in Biometric Systems / The 2nd International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” – PCI 2008. Baku: 2008, v.1, p.60-63 http://pci2008.science.az/1/15.pdf

12. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. Biometrik Texnologiyalar. Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2009, 376 s. http://library.ict.az/kitab/2130-Biometrik.htm

13. Alguliyev R.M., Musayev V.Y. Privacy Preserving Data Mining in E-government Environment / “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı: 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Pedaqoji fəaliyyəti

Riyaziyyatın əsasları, Ədədi üsullar, Xətti cəbr, Kriptoqrafiya, Diskret riyaziyyat fənləri üzrə tədris fəaliyyəti ilə məşğul olur.  

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5101542 
Mobil tel. (+994 55) 4105025 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5396121 
Elektron poçtu iro@iit.ab.az,

vuqarmusa@gmail.com