Mahmudova Şəfəqət Cəbrayıl qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran  şəhəri 
Təvəllüdü 1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov  adına Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

784235

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınmasında iistifadə olunan identifikasiya sisteminin təşkili üçün alqoritm işlənmişdir.

Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınması üçün alqoritm işlənmişdir.

Həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin inam intervallarını müəyyən etmək üçün həndəsi xarakteristikaların qiymətlərindən təşkil olunmuş seçimin normal paylanması tədqiq edilmişdir.

Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların əhəmiyyətlilik dərəcəsini göstərən əmsalın hesablanması üçün metod işlənmişdir.

Müxtəlif təyinatlı “Poliklinika”, “Təhsil” verilənlər bazası idarəetmə sistemləri, “Kadrlar” və “Tədris-İnnovasiya Mərkəzi” korporativ informasiya sistemləri, "Tanınma" avtomatlaşdırılmış identifikasiya sistemi, “Layihələrin qeydiyyatı" informasiya axtarış sistemi, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri və İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalları üzrə “Qeydiyyat-Jurnal” informasiya axtarış sistemi hazırlamış və istismara vermişdir.

Hazırda "Fotoportretlər əsasında insan sifətinin irqi mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi" mövzusu üzrə elmi tədqiqatlarla məşğuldur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Mahmudova, Sh. J., Application Opportunities of Biometric Technology in Electron Libraries // Communications, USA, Vol. 4, Issue 2, 2016, pp. 8-11.

2. Mahmudova, Ş. C., İnsanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metodlar // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, 2016, №1, səh. 67–74.

3. Mahmudova, Sh. J., Approaches for the Racial and Ethnic Determination of a Person // Advances in image and video processing, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 10-16.

4. Mahmudova, Sh. J., The Role of Biometric Networks in Recognition of Person // Communications, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 81-85.

5. Mahmudova, Sh. J., The Role of Biometric Technology in Information Security / Kazimov T.H.// International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2015, Vol.2, Issue: 03, pp.1509-1513.

6. Mahmudova, Sh. J., System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs / Kazimov T.H.,Tugrul Aktas // International Journal of Applied mathematics, Electronics and Computers, 2015, Vol. 3, No 3, pp.161-164.

7. Mahmudova, Sh. J., Statistical Analysis of the Characteristic Features of Standard Image for Racial and Ethnic Identity of a Person // Advances in image and video processing, 2015, Vol. 3, No 3, pp.1-7.

8. Mahmudova, Sh. J., About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs / Kazimov T.H. // Intelligent Control and Automation, 2014, Vol. 5, №3, pp. 120-125.

9. Mahmudova, Sh. J.,Biometric network: problems, prospects, concepts / Kazimov T.H. // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Vol. 4, Issue 4, October 2014

10. Mahmudova, Sh. J.,Program engineering in Azerbaijan / Bayramova T.A. // International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321 0850, Vol. 2, October 2014

11. Mahmudova, Sh. J. “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / Kazimov T.H. // “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) ” , Hong Kong, 2013, Vol.3, No. 3. pp. 116-120.

12. Mahmudova Sh. J. The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Kazimov T.H. // Automatic Control and Computer Sciences. Amerika,USA - 2011. - No: 2. - pp. 61-69.

13. Махмудова, Ш.Д. Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). - с. 86-89.

14. Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Кязимов Т.Г. // Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22- 25.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Ş.C.Mahmudova International Journal of Intelligent Information Prosessing (IJIIP), Communications jurnallarının və Gconference.NET portalının redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir.

The International Association for Pattern Recognition (IAPR)-nın və American Association for Science and Technology (AASCIT) üzvüdür.

Ş.C.Mahmudova "Pattern Recognition", "International Journal of Automation and Power Engineering (IJAPE)",

Journal of Control Engineering and Technology (JCET) və "British Journal of Applird Science & Technology" jurnallarına rəyçi (review) seçilmişdir.

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti və İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-innovasiya mərkəzi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9  
Vəzifəsi Layihə baş mühəndisi  
Xidməti tel. (+994 12) 5398719 
Mobil tel. (+994 50) 3828848 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

shafagat_57@mail.ru