Məmmədova Afayət Xəlil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax r-nu, Qaymaqlı k-di  
Təvəllüdü 15.02.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

4-tiazolidon və tetrahidro-1.4-tiazin-3-onların bəzi törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar və metalların korroziya inhibitorları kimi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

104

 

35

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 24
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Alkilfenollar əsasında effektli çoxfunksiyalı aşqar modifikasiyalarının sintezi və onların tətbiqi ilə müxtəlif seriyalı müasir motor yağları yaradılmışdır;

Doktorluq dissertasiyası müdafiəsinə hazırlıq;

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə ”Gücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün yerli xammal  əsasında M-20В2Ф tipli motor yağının yaradılması” adlı  layihə həyata keçirilmişdir (EİF 2011-1(3) 82/57/4).
Elmi əsərlərinin adları 1. Məmmədovа А.Х., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Nəsirova S.İ./Motor yağlarına bor-azot saxlayan yeni alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası . Azərbaycan Neft Təsərrüfatı –2014, –№3. C. 43-45.

2. Məmmədova A.X., Cavadova H.Ə., Fərzəliyev V.M., Nağıyeva E.Ə., Babaşlı A.Ə./ .Alkilfenolyat tipli detergent-dispersedici aşqarların yeni modifikasiyalarının mühafizəedici xassələri Azərbaycan Neft Təsərrüfatı –2014, –№6. C. 45-48.

3. Мамедова А.Х.,Фарзалиев В.М., Кязимзаде А.К., Нагиева Э.А.Алиева М.Н., Аббасов М.Г./ Cинтез и исследование азот, сера-карбоксилсодержащей модификации алкилфенолятной присадки. Нефтепереработка и Нефтехимия. г. Москва. –2015, –№5. С. 39-42

4. Məmmədovа А.Х., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Cavadova E.M., Nəsirova S.İ./ Azot, kükürd və karboksilat qrupu saxlayan alkilfenolyat aşqarı modifikasiyaları. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı –2016, –№5. C. 42-45.

5. Мамедова А.Х.,Фарзалиев В.М., Кязимзаде А.К., Нагиева Э.А. / Cинтез и исследование бор-азот содержащих модификаций алкилфенолятных присадок. Нефтепереработка и Нефтехимия. г. Москва. –2016, –№5. С.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına  Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 5827739
Ev tel. (+994 12) 3762694
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu ogtay.gasimov@gmail.com