Quliyeva Dilarə Məmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəh.
Təvəllüdü 15.10.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı33 02.05

Biologiya

Qeyri-ənənəvi xammaldan yem mayalarının  alınma üsulunun işlənib hazırlanması və tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

84


36


28
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 17
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Qeyri-ənənəvi xammaldan yem mayaları işlənib hazırlanmışdır. Alınan maya tərkibində zülal və amin turşuları bol olan preparat  “Dəvəçi broyler”, “Xırdalan broyler” və Mərdəkan Quşçuluq fabriklərində quşların yeminə əlavə kimi istifadə olunmuşdur;

2. Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzinin (STCU) və  Mülki Tədqiqatlar və İnkişaf Fondunun (CRDF) maliyyələşdirdiyi bir neçə layihə yerinə yetirilmişdir: 

3. «Neftlə çirklənmiş torpaqların bioremediasiyası» (STCU, №3626, 04.2006-10.2008);

4. «Neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası» (STCU, №4799,05.2009-05.2011);

5. «Ekoloji təmiz gübrələrin biokimyəvi istehsal texnologiyasının işlənməsi»(STCU, №5081, 06.2010-08.2011);

6. «Yüksəkeffektli yağlayıcı-soyuducu maye kompozisiyalarının işlənib hazırlanması» (CRDF,  №AZC1-3118-BA-08,05.2008-07.2009);

7. «Yem zülalının mikrobioloji istehsalı» (CRDF, №AZB1-3124-BA-08,05.2008-07.2009);

8. “Yağlar, yanacaqlar və yağlayıcı-soyuducu mayelərin effektiv mühafizə vasitələrinin işlənib hazırlanması”(Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 01.2012 – 01.07.2013);

9. Hal-hazırda “Neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi” (ARDNŞ-nin Elm Fondu, 10.2012–10.2014) və “Bakı buxtasının sahilyanı zonasında neft çirklənməsinin bioloji təmizlənməsi” (STCU, № 5915, 01.2014–12.2015) layihələri həyata keçirilir;

10. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə işlər davam etdirilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. V.M.Farzaliyev, D.M.Guliyeva, I.M.Eyvazova “Developing the optimal nutrient medium for hydrocarbonoxidzing microorganisms utilizing nontraditional sources of raw material”//8th  Baku International Congress, Baku, Azerbaijan Republic, 1-3 June 2005, p.659

2. Д.М.Кулиева, А.М.Магеррамова и др. «Получение аминометилированных производных аллилфенолов и исследование их антимикробных свойств в моторном масле»// Журнал прикладной химии, 2007, Т 80.вып.4, стр. 681-685

3. П.Ш.Мамедова, Д.М.Кулиева, А.М.Магеррамова и др. «Исследование аминометилированных производных аллилфенолов в качестве антимикробных присадок к реактивному топливу ТС-1»// Журнал «Нефтехимия» 2008, том 48, №1, с.62-64

4. Д.М.Кулиева, Э.М.Мовсумзаде, Э.Б.Бабаев и др. «Оптимизация состава питательных сред для нефтеокисляющих дрожжевых культур рода Candida»//«Нефтепереработка и нефтехимия». Научно-технические достижения и передовой опыт. //М., № 11, 2010, с. 46-51

5. P.Ş.Məmmədova, D.M.Quliyeva və b. “4-(N,N-dimetilamino)-1-benzilanilinin mis kompleks duzu sürtkü yağlarına antimikrob aşqarı kimi”// İ 2012 0056//

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 7282348
Ev tel. (+994 12) 3230248
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru