Fətəli-zadə Firəngiz Ağasəf qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 29.05.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texniki  elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad2314.01

neft  kimyası 

Aminometil  törəməli  alkilfenollar  əsasında  çox-funksiyalı aşqarların  sintezinin  və  alınma  texnologiyasının  işlənməsi  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

 

11


19

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri nanosürtkülərin alınmasının  elmi  əsasları  işlənmişdir;

mövcud    qeyri-toksik  xammaldan  istifadə etməklə  müxtəlif  təyinatlı  effektliplastik  sürtkülərin 4 alınma   üsulu  patentləşdirilmişdir  (konsistent, plastik, kipləşdirici və  yiv  sürtküləri).

Elmi əsərlərinin adları 1.S.A.Mamedov, M.F.Farzaliyev, F.A.Fatalizadeh,  N.P.Ladokhina, Z.R.Agayeva. Products of the Reaction of N-Monochlorosul fonamides with Isobutylene-Styrene Oligomers as Additives for Lubricating Oils, Petroleum Chemistry, 2010, V.50, No.5, P.402 .

2.В.М.Фарзалиев, С.А.Мамедов, Ф.А.Фатализаде, И.Ш.Гусейнов, Н.П.Ладохина. Влияние структуры базовых компонентов на свойства пластичных смазок, Азерб.хим. журнал, 2013, № 2, С.26

3.S.A.Mamedov, S.I.Mamedova, N.P.Ladokhina, F.A.Fatalizadeh,  I.Sh.Huseynov. Arylsulfonyl--2-carbamoylguanidines in Synthesis of Hetarylsulfonamides and Characterization of the Compounds Obtained, Petroleum Chemistry, 2014, V.54, No 3, P.229

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA  akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar  Kimyası Institutu AZ1029, Bakı ş., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi  işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149653
Mobil tel. (+994 50) 3541757
Ev tel. (+994 12) 4928371
Faks (+994 12) 5149610
Elektron poçtu fatali.fira@mail.ru