Sultanova Natavan Rəsul qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 30.06.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

Neft kimyası

Bəzi dihalogenefirlərin və α-monoxlorhidrin qliserin efirlərinin nukleofiləvəzli məhsullarının sintezi,onların yağlara və yanacaqlara aşqar və korroziya inhibitorları kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65 

 

12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Bis-alkilfenol və mono-sulfidalkilfenolun ikili aminlərlə reaksiyası öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi göstəriciləri müəyyən edilmişdir;

2. Sintez olunmuş maddələr korroziya inhibitorları kimi müxtəlif mühitlərdə sınaqdan keçirilmişdir: bisalkilfenollar və monosulfidalkilfenollar əsasında sintez olunmuş bir sıra amin törəmələrinin neft-qaz sistemində mikrobioloji korroziyadan mühafizə xassələri, yanacaqlarda oksidləşməyə qarşı və yuyucu-dispersləşdirici xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Мамедов Ф.Н., Мовсумзаде М.М., Везирова Н.М. Присоединение аминов к 1.2 эпокси-пропил- 3- фенилсулфиду.Органические соединения серы, Рига, т.2, 1980, стр.37-40

2. Мовсумзаде М.М., Султанова Н.Р., Гаджиев А.Г., Алиев Н.А., Иманова Х.А.Смешанные эфиры диоксаоктана и их антимикробные свойства. Химические проблемы , №3, 2007, с.49

3. Мовсумзаде М.М., Султанова Н.Р., М.Т.Аббасова, Р.Г.Велиева. Защитные свойства некоторых аминометильных производных гексаметиленгликоля. Азербайджанское нефтяное хозяйство, №12, 2011,с.48. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları D.İ.Mendelyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin mükafatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci  məhəllə   
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 55) 8318733
Ev tel. (+994 12) 5612078
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru