Novruzov Zöhrab Adil oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı, Azərbaycan 
Təvəllüdü 01 may 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.12

Faydalı qazıntı yataqları axtarışının və kəşfiyyatının geofiziki metodları

Kürdəmir-Saatlı basdırılmış qalxımının yura vulkanoqen  formasiyasının maqnetizmi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

20

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kürdəmir-Saatlı basdırılmış qalxımının vulkanogen-çöküntü kompleksdə filiz təzahürlərin yaranma və paylanma şəraitləri təyyin olunmuşdur. 7000 m dərinlikdən aşağı suxurlarda filiz maddəsinin konsentrasiyasının kəskin itməsi aşkar olunmuşdur və bu filiz maddəsinin Kiçik Qafkazın böyük faydalı qazıntılar yataqların (filizli-dəmir, polimetal və s.) yaranmasına  ehtimal səbəbidir.

Garaca kəsilişinin yuxarı terasaya aid olan  dəniz və subakval çökmə nümunələrin maqnit xassları nın detal tədqiqi nəticəsində petromagnit parametrların qanuna uyqun dəyişmələri aşkarlanmışdlr. Bu dəyişmələr ~ 45-20 min il əvvəl dəniz səviyəsinin, iqlimin və tektonik  dəyişmələriylə bağlıdır.

Elmi əsərlərinin adları 1.Mapping of pollution by means of environmental magnetism on Absheron peninsula. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz  müşahidələrin kataloqu, 2010, səh. 180-183

2. Изучение изменений среды формирования пород разреза Караджа (Азербайджан) по результатам петромагнитных исследований // Физика Земли. 2009. N 4.cтр.85-96. Совместно с Пилипнко О.В.

3.Study of Changes in the Rock Formation Medium of the Karadzha Section (Azerbaijan) from the Results of Petromagnetic Investigations. Joint O. V. Pilipenko, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2009, Vol. 45, No. 4, pp. 356–367.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycanın seysmik assosiyasiya cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Yasamal r-nu, H.Cavid pr. 119
Əsas iş yeri və ünvanı Aparıcı elmi işçi 
Vəzifəsi (+994 12) 5101165
Xidməti tel. (+994 50) 3629528 
Mobil tel. (+994 12) 4927301; 4651094 
Ev tel. (+994 12)5372285 
Faks  
Elektron poçtu zohrabn@gia.ab.az; znovruz@yahoo.com; novruzov.a.zohrab@gmail.com