Yemelyanova Yelena Nikolayevna

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı ş., Azərbaycan 
Təvəllüdü 18.07.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.08

Petroqrafiya, vulkanologiya

Mehri-Ordubad batolitinin (cənub-qərbi hissə) süxurlarında assimilyasiya, hibridizm və metasomatizm
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mehri-Ordubad batolit qabıq əlavələri və Talış qələvi-bazaltoid kompleksinin intruziv mantiya əlavələri tətdiq edilib. Maqmanın generasiyasında onların rolunun aşkar edilməsi.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Kiçik Qafqazın Sevan Akerin zonasının metallogeniya problemləri (müştərək müəllif – İsmail-Zade A.C.; Vəliyev Z.A., Lətifova Y.N.. Xəbərlər, №1, 2012. Səh. 55-63)
  2. Sevan-Akerin zonasının afiolitlərinin Qabbro-hiperbazit kompleksində aşağı-orta temperaturlu metamorfizmi (müştərək müəllif – İsmail-Zade A.C.). Akademik Ş.A.Əzizbəyovun 100 illiyinə həsr olunmuş toplu. Səh. 236-242
  3. Talış süxurlarının “adalar qövsü” və “mərcan” geo-kimyəvi xarakteristikası (müştərək müəllif Y.N.Lətifova). Akademik Ş.F.Mehdiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş riyazi elmi konfrans. Səh. 131
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. Azərbaycan Mineralogiya cəmiyyətinin üzvü
  2. Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin üzvü
  3. Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin katibi
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi 08.03.2008
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan  MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Az 1143, pr. H.Cavid, 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393837
Mobil tel. (+994 50) 5871908
Ev tel. (+994 12) 4921565
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu elen.yemelyanova@mail.ru