Vəliyeva Vəsilə Aslan qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gəncə ş., Azerbaycan 
Təvəllüdü 12.09.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Az.SJ 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya еlmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.17

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı.

Cənubi-Xəzərin şimal-qərb hissəsinin qırışığı strukturlarının orta pliosenin ilk etapında  inkişafı və MQ-ın alt şöbəsində neft-qaz yataqları axtarışının perspektivliyi.  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

103

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1983-cü ildə “Xəzərdənizneftqazlayihəsi”birliyinin Serebrovski adına NGDU-yə təklif olunmuşlayihə əsasında Qum adası və Qum –dəniz qalxımlarından keçən profil üzərində yerləşdirilmiş layihə quyusu müsbət nəticə vermişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Şaxdəniz strukturunun perspektivliyi haqqında.

2.Перспективы нефтегазоносности перспек тивных структур в пределах акватории Джейранкечмезской депрессии.

3.О перспективах поисков в неантиклинальных ловушках Муганьской моноклинали и прилегающего шельфа Каспийского моря. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Javid, 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5010141 
Mobil tel. (+994 50) 5356402 
Ev tel. (+994 12) 4220793 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu