Lunina Valentina Nikolayevna

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı 
Təvəllüdü 21.11.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.17

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Neftli layların və quyuların sulaşmasının geoloji-geofiziki parametrlərinin dinamiki modelləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1.Геофизические и гидрогеологические методы прогнозирования обводнения нефтяных залежей . Баку 1989 г. Аз.Гос Издат 261с

2.Геофизические методы изучения природных резервуаров нефти и газа. Баку.ЭЛМ 1993г.321с

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illik yubleyi ilə əlaqədar «Fədakar əməyinə görə » yubiley medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan, Bakı şəh., Hüseyn Cavid pros. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393451 
Mobil tel. (+994 55) 3535228 
Ev tel. (+994 12) 4904442 
Faks  
Elektron poçtu luna-az.@rambler.ru