Hüseynova Svetlana Fərrux qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir şəhəri 
Təvəllüdü 27.11.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.08

Kiçik Qafqaz hiperbazitlərinin petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

66

 

 24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  3
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Antiqorit-perlit assosiasiyası əsasında seolitəbənzər adsorbentlərin sintezi 
Elmi əsərlərinin adları 1.О процессе лиственитизации габброидов офиолитовой ассоциации М.Кавказа (Азербайджан). Мат-лы III Межд. конф. «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых областей и связанные с ними м-ния». Екатеринбург, 2009, с.158-160. Г.А.Мурадханова, З.Б.Абдуллаев

2.Особенности распределения скандия в альпинотипных гипербазитах Азербайджана. Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы геологии и минерагении в развитии минерально-сырьевых ресурсов». Алматы, 2010, с.434-438. З.Б.Абдуллаев.

3.Антигорит-перлитовая композиция как основа для синтеза цеолита типа фожазита. II Межд. науч.-практ. конф. «Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы». Воронеж, 2011, с.274-275. З.Б.Абдуллаев, Г.А.Мурадханова.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (доп.130) 
Mobil tel. (+994 51) 3013514 
Ev tel. (+994 12) 5384529 
Faks  
Elektron poçtu svetik@mail.az