Abbasova Səbinə Vahid qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəhəri 
Təvəllüdü 17/09/1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

25.00.12; 25.00.10

“Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”; “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”

Talışın Paleogen (Eosen-Oligosen) çöküntülərinin üzvi maddəsinin geokimyəvi səciyyəsi və radioaktivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Изотопно-геохимическая характеристика органического вещества и нефтей олигоцен-миоценовых отложений Западного борта Южно-Каспийской впадины. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, посвященная памяти академика А.Н.Карпинского, 8-11 февраля, 2011, Санкт-Петербург (həmmüəlliflər: Babazadə Ə.N.)

2. Üzvi maddənin, neftlərin və qazların tədqiqinin müasir üsulları. Bakı, “Nafta-Press”, 2013, 224 səh. (həmmüəlliflər:Feyzullayev Ə.Ə.)

3. Kür-Qabırrı çaylararası zonasında Paleogen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin litofasial meyarları. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2016, №3-4, (həmmüəlliflər: Rəhmanov R.A., Abdullayeva S.S.)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin “Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya” kafedrasının saathesabı qaydada müəllimi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H Cavid pr., 119, AZ1143
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (219) 
Mobil tel. (+994 50) 4326303
Ev tel.  
Faks (+994 12)  4975285 
Elektron poçtu sabinaabbasova@yahoo.com