Ələkbərova Səadət Əli qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 19 iyul 1974-cü il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji-Kəşfiyyat fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Acınohur rayonunun neft-qazlılıq perspektivliyiilə əlaqədar geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Acınohur rayonunun Mezo-kaynozoy dövründə geologiyasının öyrənilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1. Böyük Qafqazın cənub yamacının neftqazlılıq perspektivliyi haqqında, (Moskva, 2011)

2. Yeni məlumatlara əsasən Acınohur rayonunun geoloji quruluşu haqqında, (Bakı, 2011)

3. Dünyada neft və qaz istehsalı, (Bakı, 2012)

4. Cənubi Xəzər hövzəsinin Məhsuldar qat və Qırmızı qat kəsilişlərinin müqayisəsi (Bakı, 2016)

5. Acınohur rayonunun tektonik quruluşunun bəzi xüsusiyyətləri (Bakı, 2016)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1997-1999 Azərbaycan Neft Akademiyası

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı H.Cavid pr. 119, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel. (+994 12) 5100141, əlavə 144 
Mobil tel. (+994 50) 4500546 
Ev tel. (+994 12) 4340468 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu 3-seadet@mail.ru