Rəhmanov Rəhman Ağaverdi oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Siyəzən rayonu, Sədan kəndi
Təvəllüdü  22.03.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Geologiya- minerologiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.17

“Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”

«Siyəzən neftli rayonunun neft-qaz yataqlarının  formalaşma şəraiti və səmərəli axtarış-kəşfiyyat işləri kompleksi»
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 73
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın perspektivli neft-qaz yataqlarının axtarışı, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 1:2000000 miqyasda geoloji xəritənin tərtibi
Elmi əsərlərinin adları

1.“Samuryanı zonada aparılacaq geofiziki və axtarış kəşfiyyat işlərinin metodikasına dair”. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2008, №1-2, (həmmülliflər: Abdullayeva S.S.).

2. «Геотектоническое районирование Северного Азербайджана и прилегающей территории Южного Дагестана в связи с оценкой перспектив  нефтегазоносности». Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2014,  № 1-2, (həmmülliflər: Abdullayeva S.S.).

3.Kür-Qabırrı çaylararası zonasında Paleogen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin litofasial meyarları. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2016, №3-4, (həmmüəlliflər: Abbasova S.V., Abdullayeva S.S.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119, AZ1143
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (161) 
Mobil tel. (+994 50) 4740073 
Ev tel. (+994 12) 3757579 
Faks (+994 12) 4975285 
Elektron poçtu